Služby

– Podlahové vykurovanie UK
– Kotolne a tepelné čerpadlá
– Rozvody vody a kanalizácie
– Solárne zariadenia
– Rekuperácia vzduchu
– Chemický preplach vykurovania
– Filtrácia a úprava vody
– Voda pre vykurovacie systémy podľa STN
– Zelená domácnostiam